Status på bevilgede projekter for år 2020.

Økonomiudvalget godkendte det fulde beløb for tilskuddet under mødet den 12. december 2019 uden bemærkninger.

Tilskuddet for 2020 er på 350.000 kr. Den 13. marts 2020 så indskuddet således ud.

Til benyttelse:             Forbrug:                 Status:

Kr. 350.000                   5.200,156                344.799,85

Forbrugsopgørelse er vedlagt.

Taget til efterretning.

Udendørsstole skal købes. (50.000)

Da snehytteprojektet er aflyst skal kr. 10.000 bruges til at købe udendørsstole.

Mindesmærket ”Her har jeg rødder” skal forskønnes og der skal findes én der kan lave den.

Ud mod lufthavnen er der afsat penge til en plads i det fri som borgerne kan benytte og der skal laves forslag til hvad disse skal bruges til. Det vil den midlertidige formand tage sig af.