Status på bevilgede projekter for år 2020.

Der er bevilget kr. 350.000,- for 2020. Status for bevilling den 13. maj er følgende:

Bevilling:            Forbrug:             Status:

Kr. 350.000,-        Kr. 32.200,15       Kr. 317.799,85

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at udskrive balancen, men forklaring for forbruget er som følger:

Køb af hytte kr. 15.000,-, som skal være hyggested for familier på vejen til lufthavnen.

Bidrag til optagelse af en video.

Man vedtog at skulle anskaffe 10 stole til samlet max 50.000,- kr.

Blev taget til efterretning.