Status på bevilgede projekter for år 2019.

Under Økonomi Udvalgets møde den 14. januar 2019, blev samtlige bevillinger for 2019 vedtaget uden yderligere bemærkninger.

 

For året 2019 blev der bevilget 350.000 kr. Bevillingens status den 14. august 2019.

Bevilget:

Brugt:

Status:

Kr. 350.000.-

230.368,93

59.642,27

Når man medregner bevillingen fra Jubilæumsfonden på kr. 85.363,33 er resterende bevilling på kr.:

145.005,60

Tilbuddet om at rejse Pavillion er ikke modtaget endnu. Finn Olesen er blevet kontaktet. Man afventer hans tilbud.

Taget til efterretning.

I forbindelse med kirkens 110 års jubilæum, kan en projektor modtages som gave.

Der er blevet stillet spørgsmålstegn ved at man har givet 1.000 kr. i forbindelse med tildeling af et æresbevis. Blev der givet 1.000 kr. uden lokalrådets godkendelse?

Når vi har modtaget tilbud til rejsning af Pavillion, skal vi afholde ekstraordinær møde. Det skal meddeles at træet til Pavillionen helst ikke skal være våde.