Status på bevilgede projekter for år 2019.

Under Økonomi Udvalgets møde den 14. januar 2019, blev samtlige bevillinger for 2019 vedtaget uden yderligere bemærkninger.

For 2019 blev der bevilget 350.000 kr. Bevillingens status den 18. september 2019.

Bevilget:

Brugt:

Status

Kr. 350.000.-

230.368,93

350.000.-

Når man medregner bevillingen fra Jubilæumsfonden på kr. 85.363,33 er resterende bevilling på kr.:

kr. 145.005,60

Når regning vedr. pavillion kr. 88.700,00 (+5.000) er medberegnet

Resterende beløb til resten af året kr. 51.305,60

Taget til efterretning.

Opførsel af nr 2 pavillion ved Majoriaq skal sikres.

Påsættelse af lys ved kirken, hvor der er midlertidigt er afsat kr. 5.000.-, har formanden beslutningskompentence, når en endeligt tilbud er modtaget.

Endvidere skal der indhentes tilbud på etablering af elforfindelse til Pavillionen i parken.