Status på bevilgede projekter for år 2019.

Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde den 14. januar 2019 hvor hele bevillingen for 2019 blev godkendt uden særlige bemærkninger.

I 2019 blev der bevilget 350.000 kroner. Status for bevillingen pr. 16 oktober 2019 er som følger:

Rådighedsbeløb:        Forbrug:                Status:

Kr. 350.000                 kr. 230.368,93      kr. 119.631,07

Inklusive midler fra Jubæliumsfonden på 85.363,33 kr. er der kr. 204.994,40 for resten af året.

Tilbud der endnu ikke er betalt er på ialt: 88.700.- (5.000)

Kr. 2.648,05 er lige blevet bogført, heraf arrangement af Den Maritime Skole, afholdelse af borgermøde og udgifter i forbindelse med borgermødet.

Restende beløb for resten af året: kr. 108.646,35

Taget til efterretning.

Der skal sørges for opbygning af pavillion der skal stå ved siden af Majoriaq.

Opsætning af belysning foran kirken. Det estimeres at koste kr. 5.000. Formanden bemyndiges til at træffe beslutning når prisen er modtaget.

Der skal også indhentes tilbud til etablering af elektricitet til pavillionen.