Status på bevilgede projekter for år 2019.

I 2019 blev der bevilget 350.000 kroner. Status i forhold til bevillingen for 5 december 2019 er som følger:

Bevilget:

Brugt:

Status:

Kr. 350.000.-

151.089,97

198.910,03

 

Pavillion 1 er ellers afregnet med kr. 97.000.-. Vi har endnu ikke modtaget faktura på den anden.

 

Taget til efterretning.