Status på ældresektorplanen (2020)

Orienteringen tages til efterretning