Status i forhold til forbrug af puljemidler for 2020.

Sagen blev behandlet ved Udvalg for Økonomi og Erhvervs udvalgsmøde den 14. januar 2019 hvor hele bevillingen for 2020 blev godkendt uden særlige bemærkninger.
Bevillingen for 2020 er på kr 350.000.- kr. Status for puljemidler pr. 15. oktober 2020 er som følgende:
Bevilling: Forbrug: Status
350.000.- 154.813,63 195.186,37

Tages til efterretning. Forbruget af midler er endnu ikke ikke bogført, skal bogføres snarest.

Pga. corona situationen er der uforbrugte midler på kr. 90.000.- ved næste møde skal der tages stilling til hvad disse skal bruges til.