Statistik på ældreområdet, halvårlige opfølgninger

Orienteringen tages til efterretning