Statistik på ældreområdet, halvårlige opfølgninger

Orientering taget til efterretning