Snescootervedtægt

Orienteringen tages til efterretning.