Snerydning

Frederik Petersen har skrevet et brev dateret brev den 18. februar 2020 og i brevet står der:

”Hej medlemmer af Lokaludvalget i Paamiut. Til ovennævnte også om dem, der er omtalt i facebook er formodentlig problem i alle steder i vores langstrakte kyst og det er om snerydning.”

Snerydning i Paamiut er måske et af de største problemer, fordi det er således:

Snerydning i vejene drives af privat virksomhed og dette er godt, men den er også kritisabel, det er sådan, når det sner meget, som f.eks. for nylig, sneen bliver ryddet af vejen mod husenes små biveje og det er stort arbejde for de gamle, fordi man er nødt til at rydde sneen flere gange om dagen, jeg ved godt, at de private, der rydder sneen væk ikke skal rydde bivejene, i sådanne steder som er til fodgængere, er det kommunens arbejdere, der skal rydde dem, ikke de private, det er meget ønskeligt, at man ikke bare skal ”smide” sneen ud over vejsiden men, hvis det er muligt, skal man med lastbiler rydde sneen væk til andet sted, fordi når foråret sætter ind og når sneen begynder at smelte, smelter sneen ind til husejernes kældre og det er stort arbejde for husejerne.

Spørgsmål.

Hvorfor er det kun i Sermersooq Kommune, den ”største” by der arbejdes meget for, man skulle ellers behandle borgerne i den største Bygd også på Samme måde. Der er masser af affald ved vejsiderne om sommeren ”også efter oprydningen. Kommunens biler kører ellers rundt i vejene, hvorfor tager de ikke affaldet med i stedet for at kigge på dem og køre forbi dem. Det er utroligt, at man bare ser på, i vores by.

 

God debat og venlig hilsen

Frederik Petersen Paamiut"

Snerydningen skal være bedre. Når man har bil, hvor vejen bugter sig, er det farligt. Der skal ryddes sne væk for pensionisterne, ifølge borgmesterens oplæg.

Spørgsmål, der er ikke snerydning.

Hvis sneen ikke bliver ryddet væk og når det pludselig bliver tøvejr, så bliver det hele vådt. Det er vejformanden/vejfolkene der skal have opsyn med det. Disse skal opfordres til at rydde sne væk, for at opnå det bedste resultat.

Der skal ryddes ordentligt op ved vejkrydsene.

Man skal være opmærksom på de gamle.

Det er ønskeligt at få at vide, hvad der står i vejformandens arbejdsbeskrivelse.

Det ser ud som om, at ledelse af vejfolkene ikke er tilstrækkeligt.

Der skal skrives til Frederik og takke ham, og han skal informeres om, hvordan det går med arbejdet.