Snerydning af offentlige veje og stier i Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.