Skolernes kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19

Orienteringen tages til efterretning.