Skema til kommunalbestyrelsesmedlemmers initiativret

Orienteringen tages til efterretning.