Sidste indkøb til etablering af husflidsværksted

Der er foretaget sidste indkøb af udstyr til husflidsværksted hos Arctic Import, til en værdi af ca. 60.000 kr.