Servicetjek 2017 for Forvaltning for Børn og Familie

Indstillingen godkendes.