Servicetjek 2017 for Forvaltning for Børn og Familie

Indstillingen godkendes, og sendes videre til Udvalg Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen.