Servicekontrakt med Nanu Travel for 2019

Charlotte Pike er inhabil og forlader lokalet.

Indstillingen godkendes med følgende ændring:

"At Kommunalbestyrelsen endeligt godkender Servicekontrakt med Nanu Travel. Beflyvningsudfordringer tages op med Selvstyret."