Servicekontrakt med Destination East Greenland 2021

Harald Bianco erklærer sig inhabil ved behandling af sagen og forlader mødet midlertidigt. 

Indstillingen godkendes.