Serviceaftale mellem Kommuneqarfik Sermersooq og Sisorarfiit

Indstillingen godkendes med bemærkning om, at kommunen skal have en tilforordnet i Sisorafiit bestyrelse.