Seminar for alle lokaludvalgsmedlemmer i Kommuneqarfik Sermersooq

Der skal forhåbentligt afholdes et fælles seminar i 2022 for alle lokaludvalgsmedlemmer i Kommuneqarfik Sermersooq.
Som nyindsatte i Lokaludvalget i forskellige byer kunne det være gavnligt at holde et seminar, om hvad rollerne for lokaludvalgsmedlemmerne er og hvordan man kan bruge et lokaludvalg til gavn for lokalsamfundet samt udveksling af erfaringer og ideer blandt lokaludvalgene på tværs af Kommuneqarfik sermersooq. Tanken er også at invitere lokaludvalgsmedlemmer fra eksempelvis Danmark for at få inspiration, ved at høre om hvad de laver og hvordan de gør.
Øvrige lokaludvalgsmedlemmer i kysten ville skulle til Nuuk for dette seminar. Dette seminar er estimeret til at koste 350.000.
Det forslås at seminaret betales af Nuuk Lokaludvalg. Nuuk Lokaludvalg har et større budget i forhold til de øvrige lokaludvalg. Som det ser ud p.t. har Nuuk Lokaludvalg over 1 mio. dkk. tilbage i budgettet for året 2021, hvorfor det giver god mening at seminaret tages ud af "vores" budget.