Sektorplan Beredskab 2021 – 2024

Orienteringen tages til efterretning med følgende bemærkning: i forbindelse med behandling af budgettet, skal der foretages prioriteringer i sektorplanens fremlagte omkostninger.