Sauna og omklædningsbyggeri i Qernertunnguit, Nuuk

Orientering taget til efterretning