Sanaartornermut naatsorsuutit pillugit ilisimatitsissut

Ilisimatitsissut tusaatissatut tiguneqarpoq aammalu Aningaasaqarnermut Inuussutissarsrionermullu Ataatsimiititamut ingerlateqqinneqarluni.