Samarbejde mellem Piorsaavik og Forvaltning for Anlæg & Miljø

Orienteringen tages til efterretning med en bemærkning om: at samarbejdet skal gældende de øvrige byer.