Samarbejde mellem daginstitutionsområdet og Grønlands Idrætsforbund med fokus på fysisk bevægelse

Indstillingen godkendes.