Sagsfremstilling vedrørende etablering af livslinje

Orienteringen tages til efterretning.