Sager til Udvalget for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen