Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Intet.

Intet.