Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

<p>Ingen punkter.</p>

Ingen sager.