Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen