Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen

Ingen.

Ingen.