Sager til Udvalg for Økonomi og Erhverv og Kommunalbestyrelsen