Sager der skal videre til Udvalg for Økonomi og Erhverv samt Kommunalbestyrelsen