Revision af vedtægter for det tværfaglige udvalg

Indstillingen godkendes.