Revision af kompetenceplan vedrørende magtanvendelse

Orienteringen tages til efterretning.