Revision af administrationsgrundlag

Orienteringen tages til efterretning og sendes til orientering ved Udvalg for Økonomi og Erhverv