Revision af administrationsgrundlag for sagsbehandling på børne- og familieområdet

Orienteringen tages til efterretning