Revision af administrationsgrundlag for Nuuk

Orienteringen tages til efterretning.