Revidering af vedtægter for Handicaprådet og Ældrerådet i Kommuneqarfik Sermersooq

Indstilling godkendt.