Revidering af Ungdomskommunalbestyrelsen

Indstillingen godkendes.