Revidering af Ungdomskommunalbestyrelsen

Indstillingen godkendes med følgende ændring under Løsningsforslag: at 7. 8 og 9.klasser kan stille op.