Retningslinjer for udvalgsrejser i valgperioden 2017-2021

Indstilling godkendt.