Resultater fra Kommuneqarfik Sermersooqs medarbejdertrivselsundersøgelse

Indstillingen godkendes.