Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet

Orienteringen tages til efterretning