Resultat- og servicemål på myndighedsområdet for juli-august-september 2019

Orienteringen tages til efterretning