Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for juli, august og september

Orienteringen tages til efterretning