Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for januar- februar – marts 2020

Orienteringen tages til efterretning.