Resultat- og servicemål på Myndighedsområdet for april- maj – juni 2020

Orientering tages til efterretning